СТАТИСТИК

СТАТИСТИК
МЭДЭЭЛЭЛ

НИЙТ ӨРХ

29,512

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
Нийт ажил олгогч415
Хөдөлмөрийн насны иргэд53,160
Мал аж ахуй

352,135

Толгой
БОЛОВСРОЛ

ДЭЭД СУРГУУЛЬ

8

КОЛЛЕЖ

3

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

26

ЦЭЦЭРЛЭГ

39

ЦАХИЛГААН СТАНЦ

1

УУРЫН ЗУУХ

4

НИЙТ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМ

238

КМ
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

231,700

ГА